Công Nghệ

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron Uy Tín Tại TPHCM

Trung tâm Laptopcare tại số 17E Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1 là nơi chuyên Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron Uy Tín Tại TPHCM. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0904.580.004 – 0832.620.620 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ chuyên viên của trung tâm chúng tôi.

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron

Nổi tiếng với sự bền bỉ trong các thương hiệu laptop nhưng Dell cũng không tránh khỏi vấn đề hư bản lề ở một số model máy. Bạn nên biết những model máy dễ hư bản lề sau đây để có thể cẩn thận trong quá trình dùng. Hạn chế tối thiểu rủi ro phải sửa bản lề laptop.

sua-ban-le-laptop-dell-inspiron

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 1

Inspiron 1000

Inspiron 1100

Inspiron 1122 M102z

Inspiron 1150

Inspiron 1200

Inspiron 1210

Inspiron 1501

Inspiron 1520

Inspiron 1521

Inspiron 1300

Inspiron 1525

Inspiron 1318

Inspiron 1526

Inspiron 1320

Inspiron 1545

Inspiron 1546

Inspiron 1720

Inspiron 1721

Inspiron 1410

Inspiron 1750

Inspiron 1420

Inspiron 1764

Inspiron 1425

Inspiron 1427

Inspiron 1428

Inspiron 1440

Inspiron 1464

Inspiron 10z 1120

Inspiron 11z 1110

Inspiron 11z 1120

Inspiron 11z 1121

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 2

Inspiron 2000

Inspiron 2100

Inspiron 2200

Inspiron 2500

Inspiron 2600

Inspiron 2650

 Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 3

Inspiron 300m

Inspiron 3135

Inspiron 3137

Inspiron 3138

Inspiron 3147

Inspiron 3148

Inspiron 3200

Inspiron 3420

Inspiron 3421

Inspiron 3437

Inspiron 3537

Inspiron 3500

Inspiron 3700

Inspiron 3721

Inspiron 3737

Inspiron 3800

Inspiron 3451

Inspiron 3558

Inspiron 3452

Inspiron 3580

Inspiron 3458

Inspiron 3581

Inspiron 3480

Inspiron 3582

Inspiron 3481

Inspiron 3583

Inspiron 3482

Inspiron 3584

Inspiron 3152 2-in-1

Inspiron 3520

Inspiron 3585

Inspiron 3153 2-in-1

Inspiron 3521

Inspiron 3780

Inspiron 3157 2-in-1

Inspiron 3531

Inspiron 3781

Inspiron 3158 2-in-1

Inspiron 3541

Inspiron 3782

Inspiron 3195 2-in-1

Inspiron 3542

Inspiron 3785

Inspiron 3441

Inspiron 3543

Inspiron 3442

Inspiron 3551

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 4

Inspiron 4000

Inspiron 4100

Inspiron 4150

 Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 5

Inspiron 5455

Inspiron 5555

Inspiron 5457

Inspiron 5557

Inspiron 5458

Inspiron 5558

Inspiron 5459

Inspiron 5559

Inspiron 5480

Inspiron 5570

Inspiron 5481 2-in-1

Inspiron 5575

Inspiron 5482 2-in-1

Inspiron 5580

Inspiron 5280 2-in-1

Inspiron 5488

Inspiron 5748

Inspiron 5370

Inspiron 5542

Inspiron 5749

Inspiron 5390

Inspiron 5543

Inspiron 5755

Inspiron 5445

Inspiron 5545

Inspiron 5758

Inspiron 5447

Inspiron 5547

Inspiron 5759

Inspiron 5448

Inspiron 5548

Inspiron 5770

Inspiron 5451

Inspiron 5551

Inspiron 5775

Inspiron 5452

Inspiron 5552

Inspiron 5000

Inspiron 5000e

Inspiron 500m

Inspiron 5100

Inspiron 510m

Inspiron 5150

Inspiron 5160

Inspiron 5425

Inspiron 5439

Inspiron 5442

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 6

Inspiron 6000

Inspiron 600m

Inspiron 630m

Inspiron 6400

Inspiron 640M

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 7

Inspiron 7359 2-in-1

Inspiron 7568 2-in-1

Inspiron 7370

Inspiron 7570

Inspiron 7373 2-in-1

Inspiron 7573 2-in-1

Inspiron 7380

Inspiron 7580

Inspiron 7386 2-in-1

Inspiron 7586 2-in-1

Inspiron 7390 2 in 1

Inspiron 7590

Inspiron 7472

Inspiron 7590 2 in 1

Inspiron 7347

Inspiron 7547

Inspiron 7591

Inspiron 7348 2-in-1

Inspiron 7548

Inspiron 7746

Inspiron 7352

Inspiron 7557

Inspiron 7786 2-in-1

Inspiron 7353 2-in-1

Inspiron 7558

Inspiron 7537

Inspiron 7737

Inspiron 7437

Inspiron 7500

Inspiron 710M

Inspiron 700M

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 8

Inspiron 8000

Inspiron 8100

Inspiron 8200

Inspiron 8500

Inspiron 8600

Inspiron 8600c

Sửa Bản Lề Laptop Dell Inspiron 9

Inspiron 9100

Inspiron 9200

Inspiron 9300

Inspiron 9400

Khi chiếc laptop Dell Inspiron của bạn đang gặp các vấn đề về hư hỏng về bản lề, hãy liên hệ ngay với trung tâm Laptopcare qua hotline 0904.580.004 – 0832.620.620 để được chuyên viên của trung tâm tư vấn hoặc bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ số 17E Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1, TPHCM.

Các tin khác